Kovačnica idej

Kovačnica idej, partnerstev in produktov za boljši jutri je projekt, katerega glavni cilj je dvig kompetenc samozaposlenih in zaposlenih v malem gospodarstvu skozi izobraževanja in usposabljanja.​

Prihajajoča izobraževanja

Ničesar nismo našli.

Partnerji v projektu

Projekt Kovačnica idej, partnerstev in produktov za boljši jutri je skupni projekt Zavoda Konc, podjetja A.L.P. PECA in Mladinskega sveta Ravne na Koroškem.

Zavod Konc

Zavod Konc deluje na področju svetovanja, izobraževanja, podpore in pospeševanja razvoja nevladnih organizacij z namenom izboljšanja nevladnega okolja in družbenega napredka.

A.L.P. PECA d.o.o.

A.L.P. PECA d.o.o. je v svoji opredelitvi nevladna in neprofitna organizacija. Je podjetje za razvoj in hkrati celovit servis za občane, podjetnike, podjetja, inštitucije in lokalne skupnosti.

Mladinski svet Ravne

Mladinski svet Ravne na Koroškem (MSR) je bil ustanovljen 22. 08. 2011 in je na ravni občine Ravne na Koroškem organizacija, v katero se združujejo mladinske organizacije.

Koroška v številkah

12

občin

7

socialnih podjetij v 2020

Socialna ekonomija v EU

6%

zaposlenih v socialni ekonomiji

10%

prispevek socialne ekonomije k BDP-ju v EU

Something is wrong.
Instagram token error.
Load More