Izobraževanja in usposabljanja

Izobraževanja in usposabljanja so namenjena vsem, ki jih zanima socialno podjetništvo, ki so v fazi pridobivanja statusa socialnega podjetja in vsem, ki ta status že imajo. Izobraževanja in usposabljanja bomo izvedli najmanj dvakrat v vsaki občini Mežiške doline.

Tematike izobraževanj bodo obsegale:

  • Priprava projektnih prijav in projektni menedžment,
  • Kako ustanoviti socialno podjetje,
  • Formiranje medsektorskih partnerstev,
  • Pravni vidiki ustanavljanja pravnih oseb,
  • Računovodstvo,
  • Korporativno prostovoljstvo,
  • Kako napisati poslovni načrt …

Prihajajoča izobraževanja

Ničesar nismo našli.