O projektu

Kovačnica idej je operacija, financirana iz sredstev EKSRP na območju LAS Mežiške doline.

Naziv projekta: Kovačnica idej, partnerstev in produktov za boljši jutri (skrajšano KOVAČNICA)
Prijavitelj: Zavod KONC, so. p.
Partnerji: A.L.P. Peca d. o. o. in Mladinski svet Ravne na Koroškem

Trajanje operacije: 2019-2021
Vrednost operacije: sofinanciranje 30.016,90 EUR, celotna vrednost 35.314,00 EUR

Socialno podjetništvo v Mežiški dolini praktično ne obstaja. Imamo veliko število prebivalcev, ki jih prištevamo v ranljive ciljne skupine, katerim je socialno podjetništvo najbolj namenjeno.

V Mežiški dolini je premalo izkoriščen potencial medsektorskega in znotraj sektorskega povezovanja. Že par desetletij se slabša demografska slika Mežiške doline, saj se mladi zaradi pomanjkanja ustreznih delovnih mest izseljujejo čez mejo in v večja slovenska mesta.

Dolgoročni cilji:

  • Okrepljen položaj socialnega podjetništva v Mežiški dolini
  • Izboljšan položaj ranljivih ciljnih skupin (mladi, starejši in ženske)
  • Izboljšana enakopravnost moških in žensk

 

Specifični cilji operacije:

  • Ustvarjanje pogojev za razvoj socialnega podjetništva in nova delovna mesta
  • Medsektorsko povezovanje
  • Aktiviranje oseb iz ranljivih ciljnih skupin
 

Rezultati:

  • Novo delovno mesto
  • Delujoča inovativna medsektorska partnerstva 
  • Povečano število usposobljenih oseb za kreiranje socialnih podjetij iz ranljivih ciljnih skupin

Rezultate bomo dosegli tudi neposredno z na novo ustvarjenim trajnostno naravnanim delovnim mestom.