3. Javni poziv za izbor operacij LAS Mežiške doline

  • Novice

Lokalna akcijska skupina LAS Mežiške doline dne 9.7.2020 objavlja 3. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Mežiške doline,
v programskem obdobju 2014 – 2020  sofinanciranih iz skladov ESRR in EKSRP, na območjih občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem.

Javni poziv bo odprt do srede, 30.9.2020.

Dodatne informacije o javnem pozivu:

  • Po elektronski pošti: viktorija.barbic@las-md.si
  • Po telefonu: 059 091 080, vsak delovni dan med 8.00  – 13.00 ure
  • Osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja A.L.P. Peca, d.o.o., Prežihova 17, 2390 Ravne na Koroškem

Zadnji rok za oddajo vprašanj: 18.9.2020 do 12.00 ure.

VEČ