Aktualni razpisi 21.10.2020

NASLOV RAZPISA OBJAVLJEN ROK PRIJAVE RAZPISOVALEC
Javni razpis za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2020/21 19. 10. 2020 20. 11. 2020 Slovenski filmski center
Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2021 19. 10. 2020 16. 11. 2020 Fundacija za šport
Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2021, 2022 in 2023 19. 10. 2020 16. 11. 2020 Fundacija za šport
Javni razpis štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2020 (294. javni razpis) 19. 10. 2020 / Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Javni natečaj za podelitev koncesij in izbor strokovnih timov za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2021 do 2027 19. 10. 2020 9. 11. 2020 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
DCI: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja odgovornega upravljanja in transparentnosti v Južni Afriki 19. 10. 2020 8. 12. 2020 EuropeAid
Razpis Evropske komisije za sofinanciranje informacijskih ukrepov v povezavi s kohezijsko politiko EU 15. 10. 2020 12. 1. 2021 Evropska komisija, Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko
AMIF: Javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju integracije državljanov tretjih držav za leto 2020 15. 10. 2020 16. 2. 2021 Evropska komisija, Generalni direktorat za migracije in notranje zadeve
IPA: Sofinanciranje projektov na področju spodbujanja uporabe energije iz obnovljivih virov v Turčiji 15. 10. 2020 30. 11. 2020 EuropeAid
EDF: Nadzor civilnodružbenih organizacij nad izvajanjem proračuna v Zambiji 15. 10. 2020 1. 12. 2020 EuropeAid
Obzorje 2020: Družbeno ekonomske in kulturne spremembe v kontekstu četrte industrijske revolucije – digitalizacija v muzejih 14. 10. 2020 12. 1. 2021 Evropska komisija
Javni razpis za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) v letu 2021 12. 10. 2020 9. 11. 2020 Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022 12. 10. 2020 3. 11. 2020 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Javni razpis za izvedbo projekta »Prostovoljno vračanje tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev« 12. 10. 2020 12. 11. 2020 Ministrstvo za notranje zadeve
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev 12. 10. 2020 3. 11. 2020 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2020 12. 10. 2020 23. 10. 2020 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2021 in/ali za leta od 2021 do 2023: Socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto 12. 10. 2020 2. 11. 2020 Mestna občina Ljubljana
3. javni razpis za podukrep 9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 12. 10. 2020 22. 12. 2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Javni poziv za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene kulturne ustvarjalce, ki jih bo v letu 2020 financirala Mestna občina Celje 12. 10. 2020 10. 11. 2020 Mestna občina Celje objavlja
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Mestni občini Koper za leto 2020 12. 10. 2020 21. 10. 2020 Mestna občina Koper
SEP: Razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa izmenjav srednjeevropske pobude za leto 2020 12. 10. 2020 13. 11. 2020 CEI Cooperation Fund
Transnacionalni program Interreg Mediteran 2014 – 2020: Četrti razpis za modularne projekte 12. 10. 2020 15. 12. 2020 Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg Mediteran 2014 – 2020
Obzorje 2020: Evropska noč raziskovalcev 12. 10. 2020 12. 1. 2021 Evropska komisija
IPA II: Podpora CSO na Kosovu, ki delujejo na področju spodbujanja enakosti med spoloma in zmanjševanja negativnih posledic pandemije COVID-19 12. 10. 2020 22. 1. 2021 EuropeAid
ENI: Krepitev neodvisnosti medijev in pluralizma v državah južnega sosedstva 12. 10. 2020 8. 12. 2020 EuropeAid
Javni razpis za sofinanciranje razvoja filmskih projektov – 2020 5. 10. 2020 2. 11. 2020 Slovenski filmski center
Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2020/2021 za podiplomski študij 5. 10. 2020 6. 11. 2020 Ministrstvo za kulturo
15. razpis za nacionalne štipendije L’Oréal-UNESCO »Za ženske v znanosti« 2021 5. 10. 2020 3. 11. 2020 L’ORÉAL Adria in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO
Javni razpis Občine Litija za razdelitev sredstev za založništvo in nakup opreme 2020 5. 10. 2020 30. 10. 2020 Občina Litija
EDF: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja spolnih in reproduktivnih pravic v Afriki 5. 10. 2020 26. 11. 2020 EuropeAid
EIDHR: Razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam, ki delujejo na področju spodbujanja in zaščite človekovih pravic izven EU 30. 9. 2020 20. 11. 2020 EuropeAid
Razpis Mreže evropskih fundacij za sofinanciranje projektov na področju umetne inteligence in avtomatiziranega odločanja 30. 9. 2020 1. 11. 2020 Network of European Foundations (NEF)
COSME: Krepitev delovanja centrov odličnosti in njihovega čezmejnega sodelovanja 30. 9. 2020 2. 12. 2020 Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME)
Javni razpis JAK za izbor prejemnikov delovnih štipendij s področja literarne kritike za leto 2020 28. 9. 2020 26. 10. 2020 Javna agencija za knjigo
Javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega celovečernega filma 2020 28. 9. 2020 26. 10. 2020 Slovenski filmski center
Javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega igranega in dokumentarnega celovečernega filma 2020 na temo 30. letnice neodvisnosti Republike Slovenije 28. 9. 2020 26. 10. 2020 Slovenski filmski center
Dodatni prijavni rok v okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD« 28. 9. 2020 26. 10. 2020 Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Litija 28. 9. 2020 21. 10. 2020 Občina Litija
EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja človekovih pravic v Izraelu 25. 9. 2020 19. 11. 2020 EuropeAid
Javni poziv za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene kulturne ustvarjalce v Mestni občini Maribor za leto 2020 23. 9. 2020 2. 11. 2020 Mestna občina Maribor
DCI: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja razvojnih procesov v Angoli 23. 9. 2020 6. 11. 2020 EuropeAid
Razpis EU za sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k uresničevanju evropske strategije za boj proti dezinformacijam ter dopolnjevali aktivnosti EDMO 22. 9. 2020 30. 11. 2020 Evropska komisija, Generalni direktorat za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijo
Obzorje 2020: Gradnja nizkoogljične prihodnosti, odporne proti podnebnim spremembam – Evropski zeleni dogovor 22. 9. 2020 26. 1. 2021 Evropska komisija
Razpis Sveta Evrope za sofinanciranje mikro projektov na področju izobraževanja za demokratično državljanstvo in človekove pravice 22. 9. 2020 11. 11. 2020 Svet Evrope
Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) 21. 9. 2020 / Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
ISFP: Razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti okoljskemu kriminalu v letu 2020 21. 9. 2020 17. 12. 2020 Generalni direktorat Evropske komisije za migracije in notranje zadeve (DG HOME)
ISFP: Razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti financiranju terorizma v EU v letu 2020 21. 9. 2020 21. 1. 2021 Generalni direktorat Evropske komisije za migracije in notranje zadeve (DG HOME)
STARTS: Sofinanciranje enega konzorcija, ki bo izvajal projekt spodbujanja sinergij med znanostjo, tehnologijo in umetnostjo 21. 9. 2020 30. 10. 2020 Evropska komisija, Generalni direktorat za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijo
Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne agencije 21. 9. 2020 15. 12. 2020 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Prvi javni razpis MKGP za ukrep »Zdravje in varnost« 14. 9. 2020 / Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
ISFP: Razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti trgovini s strelnim orožjem za leto 2020 14. 9. 2020 10. 12. 2020 Generalni direktorat Evropske komisije za migracije in notranje zadeve (DG HOME)
Poziv NED k predložitvi predlogov projektov za naslednji krog financiranja 14. 9. 2020 11. 1. 2021 National Endowment for Democracy (NED)
Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP: Drugi razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti brezposelnosti mladih 7. 9. 2020 5. 1. 2021 EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment
Dodatno javno povabilo za izvajanje programov javnih del za leto 2020 7. 9. 2020 30. 10. 2020 Zavod za zaposlovanje
Erasmus+: Dodaten razpis za strateška partnerstva na področju razvoja spretnosti in vključevanja preko ustvarjalnosti in umetnosti 7. 9. 2020 29. 10. 2020 Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo
DCI: Razpis za sofinanciranje projektov na področju uresničevanja strategij trajnostnega razvoja in zmanjševanja neenakosti v Gabonu 7. 9. 2020 3. 12. 2020 EuropeAid
IPA II: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja zaposlovanja v manj razvitih občinah v Črni gori 7. 9. 2020 3. 12. 2020 EuropeAid
DCI: Zagotavljanje osnovnih zdravstvenih in higienskih ter izobraževalnih storitev za mjanmarske begunce na Tajskem 2. 9. 2020 6. 11. 2020 EuropeAid
ENI: Krepitev zmogljivosti civilnodružbenih organizacij ter spodbujanje njihovega dolgoročnega razvoja v Armeniji 31. 8. 2020 3. 11. 2020 EuropeAid
Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji 31. 8. 2020 / Slovenska turistična organizacija
Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (pravne osebe) – PF2 24. 8. 2020 23. 11. 2020 Slovenski regionalno razvojni sklad
Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (fizične osebe) – PF2 24. 8. 2020 23. 11. 2020 Slovenski regionalno razvojni sklad
Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Komen za leto 2020 24. 8. 2020 30. 10. 2020 Občina Komen
Javni razpis za dodeljevanje posojil za investicijske projekte v primarni kmetijski pridelavi – A1 3. 8. 2020 7. 12. 2020 Slovenski regionalno razvojni sklad
ENI: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja enakih možnosti ter krepitve ekonomskega položaja žensk v Maroku 30. 7. 2020 28. 10. 2020 EuropeAid
6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020 27. 7. 2020 15. 12. 2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
13. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi 27. 7. 2020 21. 10. 2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
ISFP: Razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti radikalizaciji v letu 2020 23. 7. 2020 24. 11. 2020 Generalni direktorat Evropske komisije za migracije in notranje zadeve (DG HOME)
Sklad za inovacije: Razpis za sofinanciranje inovacij in tehnoloških rešitev za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 17. 7. 2020 29. 10. 2020 Evropska komisija
Razpis za pridobitev akreditacije Erasmus na področju mladine 13. 7. 2020 / Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo
Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred- financiranje projektov neprofitnih organizacij – PF1 6. 7. 2020 16. 11. 2020 Slovenski regionalno razvojni sklad
1. javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti 6. 7. 2020 21. 10. 2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
CEF Telecom: BRIS, kibernetska varnost, e-arhiviranje, e-zdravje, e-javno naročanje, evropski observatorij za digitalne medije, evropska platforma o digitalnih spretnostih in odprti podatki 3. 7. 2020 5. 11. 2020 Evropska komisija, Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo
Javni razpis za ugodne kredite z garancijami garancijske sheme Posavja 29. 6. 2020 16. 11. 2020 Regionalna razvojna agencija Posavje
Javni poziv Občine Ravne na Koroškem za sofinanciranje uspešnih prijav nevladnih organizacij na nacionalnih in EU razpisih 15. 6. 2020 31. 10. 2020 Občina Ravne na Koroškem
Javni poziv za sofinanciranje muzejske dejavnosti in posebnih programov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2020 15. 6. 2020 31. 10. 2020 Občina Ravne na Koroškem
Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2020 15. 6. 2020 31. 10. 2020 Občina Ravne na Koroškem
Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2020 1. 6. 2020 31. 12. 2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2020 1. 6. 2020 31. 12. 2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Razpis za pridobitev akreditacije Erasmus na področjih izobraževanja odraslih, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter šolskega izobraževanja 28. 5. 2020 29. 10. 2020 Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo
Active Citizens Fund v Sloveniji: Javni poziv za mikro projekte (hiter odziv) 30. 4. 2020 / CNVOS, Zavod PIP in DRPDNM
Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov na temo SARS-CoV-2/COVID-19 kjer FWF deluje v vlogi vodilne agencije 20. 4. 2020 15. 12. 2020 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče v letu 2020 20. 4. 2020 30. 11. 2020 Občina Velike Lašče
Razpis EYF za sofinanciranje pilotnih aktivnosti mladinskih NVO, ki odgovarjajo na potrebe, ki so v lokalnih okoljih nastale zaradi krize COVID-19 9. 4. 2020 / Evropska mladinska fundacija (EYF)
EDIDP: Razpis za sofinanciranje raziskovalnih in razvojnih projektov na področju obrambe 9. 4. 2020 1. 12. 2020 Evropska komisija
Program za vključevanje in migracije EPIM: Sofinanciranje projektov svetovanja na področju azilnih politik in praks v EU 8. 4. 2020 / Network of European Foundations
Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2020 6. 4. 2020 15. 11. 2020 Zavod za zaposlovanje
Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice 2020 6. 4. 2020 15. 11. 2020 Zavod za zaposlovanje
Ustvarjalna Evropa / podprogram MEDIA: Podpora za distribucijo evropskih nenacionalni filmov za leto 2020 25. 3. 2020 29. 10. 2020 EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo
Javni poziv za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo v letu – 2020 17. 2. 2020 31. 12. 2020 Slovenski filmski center
Javni poziv za sofinanciranje promocije slovenskih filmov v tujini – 2020 17. 2. 2020 31. 12. 2020 Slovenski filmski center
Javni poziv za sofinanciranje strokovnega izobraževanja in usposabljanja soavtorjev, avtorjev prispevkov, producentov, izvajalcev in drugih strokovnjakov s področja dela Agencije v tujini – 2020 17. 2. 2020 31. 12. 2020 Slovenski filmski center
Javni poziv za sofinanciranje razvoja filmskih projektov, podprtih s strani mednarodnih koprodukcijskih skladov, pri katerih je udeležen oziroma sodeluje Slovenski filmski center – 2020 17. 2. 2020 31. 12. 2020 Slovenski filmski center
Javno povabilo za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu 2020 27. 1. 2020 30. 12. 2020 Zavod za zaposlovanje
Javno povabilo za izvedbo lokalnih programov delovnega preizkusa 2020 27. 1. 2020 30. 12. 2020 Zavod za zaposlovanje
Javni razpis za sofinanciranje projektov, programov, prireditev, ki niso predmet drugih javnih razpisov v Občini Zagorje ob Savi v letu 2020 26. 1. 2020 6. 11. 2020 Občina Zagorje ob Savi
Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito 2020 20. 1. 2020 30. 12. 2020 Zavod RS za zaposlovanje
Štipendije za program Fulbright za leto 2021 13. 1. 2020 / Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Štipendije za sodelovanje dijakov in študentov na tekmovanjih v tujini za leto 2019 13. 1. 2020 30. 10. 2020 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
Štipendije za izobraževanje državljanov Palestine v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2019 13. 1. 2020 / Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
Javni razpis Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti 9. 12. 2019 30. 11. 2020 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020) 25. 11. 2019 30. 11. 2020 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti« 21. 6. 2019 / SPIRIT Slovenija
Javni razpis Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini 3. 6. 2019 30. 9. 2022 SPIRIT Slovenija
Obzorje 2020: Hitra pot do inovacij 21. 3. 2019 27. 10. 2020 Evropska komisija
ZGroup objavlja razpis za dodelitev sponzorskih sredstev: spletna prisotnost 25. 2. 2019 / ZGroup
Javni razpis za program Fulbright za leto 2020 (272. JR) 21. 12. 2018 / Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 do 2020 2. 11. 2017 / Stanovanjski sklad Republike Slovenije
Javni pozivi lokalnih akcijskih skupin za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja 23. 12. 2016 / LAS
EYF Finančna podpora mladinskim projektom 12. 11. 2015 / Evropska mladinska fundacija (EYF)