Aktualni razpisi 22.9.2020

Javni razpis za izvajanje projekta »Opismenjevanje in učna pomoč za prosilce za mednarodno zaščito« 21. 9. 2020 12. 10. 2020 Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
Javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 2020 21. 9. 2020 9. 10. 2020 Urad RS za mladino
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022 21. 9. 2020 27. 9. 2020 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Javni poziv za sofinanciranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie – Pečat odličnosti 21. 9. 2020 15. 10. 2020 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa »Učim se biti učitelj« 21. 9. 2020 19. 10. 2020 Šola za ravnatelje
Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) 21. 9. 2020 / Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
ISFP: Razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti okoljskemu kriminalu v letu 2020 21. 9. 2020 17. 12. 2020 Generalni direktorat Evropske komisije za migracije in notranje zadeve (DG HOME)
ISFP: Razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti financiranju terorizma v EU v letu 2020 21. 9. 2020 21. 1. 2021 Generalni direktorat Evropske komisije za migracije in notranje zadeve (DG HOME)
STARTS: Sofinanciranje enega konzorcija, ki bo izvajal projekt spodbujanja sinergij med znanostjo, tehnologijo in umetnostjo 21. 9. 2020 30. 10. 2020 Evropska komisija, Generalni direktorat za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijo
Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne agencije 21. 9. 2020 15. 12. 2020 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih za zavode – B1 21. 9. 2020 12. 10. 2020 Slovenski regionalno razvojni sklad
Javni poziv za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene kulturne ustvarjalce v Mestni občini Maribor 21. 9. 2020 / Mestna občina Maribor
Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Škofljica za leto 2020 21. 9. 2020 2. 10. 2020 Občina Škofljica
Javni poziv Mestne občine Ljubljana za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA 14. 9. 2020 / Mestna občina Ljubljana
Prvi javni razpis MKGP za ukrep »Zdravje in varnost« 14. 9. 2020 / Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
Javni razpis za financiranje promocije Mestne občine Celje skozi šport v letu 2020 14. 9. 2020 25. 9. 2020 Mestna občina Celje
ISFP: Razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti trgovini s strelnim orožjem za leto 2020 14. 9. 2020 10. 12. 2020 Generalni direktorat Evropske komisije za migracije in notranje zadeve (DG HOME)
Javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov v Občini Komen v letu 2020 14. 9. 2020 / Občina Komen
Poziv NED k predložitvi predlogov projektov za naslednji krog financiranja 14. 9. 2020 11. 1. 2021 National Endowment for Democracy (NED)
Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP: Drugi razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti brezposelnosti mladih 7. 9. 2020 5. 1. 2021 EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment
Dodatno javno povabilo za izvajanje programov javnih del za leto 2020 7. 9. 2020 / Zavod za zaposlovanje
Erasmus+: Dodaten razpis za strateška partnerstva na področju razvoja spretnosti in vključevanja preko ustvarjalnosti in umetnosti 7. 9. 2020 29. 10. 2020 Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo
DCI: Razpis za sofinanciranje projektov na področju uresničevanja strategij trajnostnega razvoja in zmanjševanja neenakosti v Gabonu 7. 9. 2020 3. 12. 2020 EuropeAid
IPA II: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja zaposlovanja v manj razvitih občinah v Črni gori 7. 9. 2020 3. 12. 2020 EuropeAid
Lidl Slovenija objavil povabilo k oddaji prošenj za donacije za različne projekte in aktivnosti 7. 9. 2020 30. 9. 2020 Lidl Slovenija
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020 4. 9. 2020 14. 10. 2020 Mestna občina Nova Gorica
Javni razpis za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2020« v Občini Prevalje 4. 9. 2020 5. 10. 2020 Občina Prevalje
DCI: Zagotavljanje osnovnih zdravstvenih in higienskih ter izobraževalnih storitev za mjanmarske begunce na Tajskem 2. 9. 2020 6. 11. 2020 EuropeAid
ENI: Krepitev zmogljivosti civilnodružbenih organizacij ter spodbujanje njihovega dolgoročnega razvoja v Armeniji 31. 8. 2020 3. 11. 2020 EuropeAid
Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020 31. 8. 2020 28. 9. 2020 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
Javni poziv za sofinanciranje obnove nepremičnih kulturnih spomenikov v Mestni občini Koper v letu 2020 31. 8. 2020 28. 9. 2020 Mestna občina Koper
Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji 31. 8. 2020 / Slovenska turistična organizacija
DCI: Krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja dobrega vodenja in razvojnih procesov na Kitajskem 24. 8. 2020 15. 10. 2020 EuropeAid
Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (pravne osebe) – PF2 24. 8. 2020 / Slovenski regionalno razvojni sklad
Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (fizične osebe) – PF2 24. 8. 2020 / Slovenski regionalno razvojni sklad
Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Komen za leto 2020 24. 8. 2020 / Občina Komen
Javni razpis za subvencioniranje obnov kraških suhih zidov v Občini Sežana v letu 2020 10. 8. 2020 12. 10. 2020 Občina Sežana
Razpis Evropskega parlamenta za sofinanciranje projektov na področju ozaveščanja državljanov o vlogi in demokratičnih vrednotah Evropske unije 3. 8. 2020 30. 9. 2020 Evropski parlament
IPA: Krepitev zmogljivosti občin pri zagotavljanju storitev na področju socialnega varstva, zaposlovanja in izobraževanja v Albaniji 3. 8. 2020 30. 9. 2020 EuropeAid
Javni razpis P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo 3. 8. 2020 / Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Javni razpis za dodeljevanje posojil za investicijske projekte v primarni kmetijski pridelavi – A1 3. 8. 2020 / Slovenski regionalno razvojni sklad
Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih – B1 3. 8. 2020 / Slovenski regionalno razvojni sklad
Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 3. 8. 2020 / SPIRIT Slovenija
Javno naročilo EU: Študija »Pametne turistične destinacije« 3. 8. 2020 29. 9. 2020 Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja
ENI: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja enakih možnosti ter krepitve ekonomskega položaja žensk v Maroku 30. 7. 2020 28. 10. 2020 EuropeAid
Nagrada EESO za solidarnost civilne družbe: Civilna družba proti COVID-19 27. 7. 2020 30. 9. 2020 Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO)
6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020 27. 7. 2020 26. 10. 2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
13. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi 27. 7. 2020 21. 10. 2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
ISFP: Razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti radikalizaciji v letu 2020 23. 7. 2020 24. 11. 2020 Generalni direktorat Evropske komisije za migracije in notranje zadeve (DG HOME)
EaSI-Progress: Podpora pri vzpostavljanju in profesionalnemu razvoju kompetenčnih centrov za socialne inovacije 22. 7. 2020 15. 10. 2020 Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje
Javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij v severnem delu Cipra 17. 7. 2020 16. 10. 2020 EuropeAid
Sklad za inovacije: Razpis za sofinanciranje inovacij in tehnoloških rešitev za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 17. 7. 2020 29. 10. 2020 Evropska komisija
ISFP: Krepitev zmogljivosti držav članic za učinkovitejše odzivanje na nevarnosti, ki jih predstavljajo brezpilotni zrakoplovi 17. 7. 2020 14. 10. 2020 Evropska komisija, Generalni direktorat za migracije in notranje zadeve
EaSI-Progress: Vzpostavljanje in preizkušanje celostnih programov podpore posameznikom v ranljivih situacijah 13. 7. 2020 15. 10. 2020 Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje